Řády a předpisy

Nominační kriteria pro účast chrta z ČR na MS, ME dostihy/coursing
Při nominaci je postupováno v zásadě dle následujících kritérií (pokud počet přihlášených převyšuje 6 + 6 v plemeni a pohlaví):
  • Dostihový/coursingový vítěz předešlého roku
  • Finálové umístění předešlého roku při MS, ME
  • Umístění v nominačních závodech (termíny jsou vypsány v dostihovém a coursingovém kalendáři na každou sezonu) Počítá se nejlepší umístění ze tří závodů, při rovnosti dvou psů rozhodují lepší druhá umístění.
  • Umístění do 3. místa při CACIL dostihu/coursingu (při počtu nejméně šesti startujících)
Přihlášku chrta na MS, ME zašle majitel chrta k rukám DaCK.

Poznámka:
Každá země může nominovat maximálně 6 psů a 6 fen z každého plemene. Vítězové předchozího roku smějí obhajovat svůj titul mimo kontingent 6 psů.
Majitel se nemůže hlásit sám pořadateli, ale hlásí se Dostihové a coursingové komisi, která provede nominaci a přihlášky odevzdá na ČMKU, která je odešle pořadateli.
Dva poslední závody před uzávěrkou přihlášek musí mít chrt bez diskvalifikace. Diskvalifikaci nesmí chrt dostat ani mezi uzávěrkou přihlášek a mistrovstvím.
 
TOPlist