Řády a předpisy

 
Zašlete nebo osobně doneste:
- Kopii průkazu původu
- Kopie potvrzení CACIL, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIL byl přiznán. CACILy musí být získány min. ve věku 15 měsíců, min. v rozmezí 12 měsíců + 1 den, ve dvou různých zemích, dvěma vítězstvími nebo umístěním se v mezinárodnáích dostizích nebo coursingu pořádaným pod patronací FCI.
- Kopie posudků získaných ve věku minimálne 15 měsíců nejméně s hodnocením „velmi dobrý“ ve tříde mladých (nad 15 měsíců),otevřené, mezitřídě, pracovní nebo ve tríde
šampiónu, a to od dvou různých rozhodcích pri dvou ruzných mezinárodních výstavách
pod patronátem FCI. Nejméne jedno z těchto dvou hodnocení musí pes získat před udělením prvního titulu CACIL.
 
 
Pracovní certifikát vystavuje organizace, která byla pořadatelem dané zkoušky.
Pořadatel ČMMJ - vystavuje ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 14200 Praha 4

Pořadatel ČKS - vystavuje ČKS, U Pergamenky 3, 17000 Praha 7 nebo MSKS, tř. Kpt. Jaroše 34, 60200 Brno
Pořadatel MSKS – vystavuje MSKS, tř. Kpt. Jaroše 34, 60200 Brno nebo ČKS, U Pergamenky 3, 17000 Praha 7
Pořadatel KJ ČR – vystavuje Anna Čechová, U Hvězdárny 968, 33701 Rokycany
Dostihové – vystavuje Dana Bejčková, Vrchlického 28, 419 01 Duchcov

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál 3 kartiček dokladujících získání čekatelství CACT, mezi nimi min. 12 měsíců
- 2x výstavní posudek od dvou různých rozhodčích získaný nad 15 měs. věku. Alespoň 1 posudek musí být získaný v období mezi prvním a posledním CACT.

Použití Res.CACT pro přiznání titulu Český dostihový šampion – výklad:
Ocenění Res. CACT doložené vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul jako ocenění CACT v tom případě, že pes/fena, který na dané akci získal titul CACT, měl v době udělení titulu res. CACT ČMKU přiznán titul Český dostihový šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český dostihový šampion a dokládá jej oceněním Res. CACT, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CACT (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu) a doložit kopii CACT karty vítězného psa.
 
Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CACT
- od dvou rozhodčích
- 3x CACT (získaných ve dvou kalendářních letech)

Použijete-li r.CACT, dodejte kopii karty CACT psa ze soutěže, na které se umístil před Vašim psem a který již je Českým šampionem práce.
 
Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- od dvou rozhodčích
- 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě)
- minimálně kopie posudků, prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů)

Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion.
Res.CAC není možné použít místo CAC.
 
Zašlete nebo osobně doneste:
- kopii průkazu původu
- 2x CACIT ze dvou různých států a kopii posudku z mezinárodní výstavy, na které pes dostal nejméně známku „velmi dobrý“
 
Ze stránky "Formuláře" si stáhněte a vytiskněte formulář. Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU (najdete ji v hlavičce těchto stránek). Přijetí elektronického dokumentu dosud není možné.
Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.
Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Podrobnosti viz příslušná směrnice ČMKU.

Certifikát je zasílán na dobírku, ceny jsou uvedené v ceníku. Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny.
 
Pozvání rozhodčího na konkrétní akci vyřizuje pořadatel výstavy. Souhlas s posuzováním jeho střešní organizace zajišťuje ČMKU na základě písemné žádosti pořadatele výstavy. Žádost musí být zaslána s dostatečným předstihem a má v ní být uvedeno:
- jméno a adresa rozhodčího
- plemeno které má posuzovat
- typ výstavy na kterou je zván
- termín a místo výstavy
 
Pošlete poštou nebo přineste osobně originál průkazu původu vyváženého psa s uvedeným jménem a adresou nového majitele. Chovatel může vyvézt libovolný počet vlastních odchovů. V jiných případech platí pravidlo - pouze 1 pes ročně.
 
Zašlete nebo osobně doneste:
- kopii průkazu původu
- kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán
- CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

Minimální podmínky plemen podřízených zkouškám:
- 2x CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států
- certifikát dokladující složení požadované zkoušky z výkonu (u loveckcýh plemen musí mít pes úspěšně absolvovanou soutěž, na které se zadává minimálně čekatelství národního šampiona práce)

Minimální podmínky plemen, u kterých zkouška není požadována:
- 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států
 
Pes pracovního plemene musí obdržet 4x CACIB od tří rozhodřích a ze tří států
Pokud Vám chybí některá z kartiček CACIB, můžete použít kopii posudku, případně karty CACIB z výstavy, nejdříve ale 6 měsíců po výstavě, ze které kartička chybí.
 
Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP
- nejméně od dvou rozhodčích
- pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005
 
Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství
- od dvou rozhodčích
- 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců)
- použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion
 
Zašlete nebo osobně doneste:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- nejméně od dvou rozhodčích
- nejméně ve dvou výstavních sezónách

U plemen podřízených zkouškám:
- 2x CAC (nejméně 1x z mezinárodní výstavy )+ kopii certifikátu dokladující požadovanou zkoušku z výkonu

U plemen nepodřízených zkouškám
- 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión – výklad:
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.
 
 
 
TOPlist